• 09:30 - 10:00 Hotel Hills, Ilidža

  Side Event I: Donatorski sastanak Prezentacija: MVTEO BIH/EU4Energy Organizator EU4Energy

  Prezentacija: MVTEO BIH/EU4Energy Organizator EU4Energy

 • 10:00 - 10:30 Hotel Hills, Ilidža

  Side Event II: Potpisivanje MoU sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevo I Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo o uspostavi Centra za održivu energetsku tranziciju Organizator EU4Energy

  Organizator EU4Energy

 • 10:00 - 10:30 Hotel Hills, Ilidža

  Registracija učesnika i učesnica, catering i kafe posluženje

  Registracija učesnika i učesnica, catering i kafe posluženje

 • 10:30 - 11:00 Hotel Hills, Ilidža

  Press Corner, izjave učesnika i učesnika za predstavnike/ce medijskih kuća

 • 11:00 - 12:00 Hotel Hills, Ilidža

  Uvodna obraćanja i svečano otvaranje

  - Dr. Denis Bećirović, Predsjedavajući Predsjedništva BiH - Sevlid Hurtić, Ministar, Vijeće ministara BiH - Nermin Nikšić, Premijer Federacije BiH (tbc) - Igor Stojanović, Potpredsjednik Federacije BiH - Nihad Uk, Premijer Kantona Sarajevo - Artur Lorkowski, Direktor Sekretarijata Energetske zajednice - Narine Sahakyan, UNDP v.d. Rezidentne predstavnice - Nje.e. Ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH

  Sevlid Hurtić Sevlid Hurtić
  Igor Stojanović Igor Stojanović
  Nermin Nikšić Nermin Nikšić
  Nihad UK Nihad UK
  Artur Lorkowski Artur Lorkowski
 • 12:00 - 13:30 Hotel Hills, Ilidža

  Panel I

  Uticaj primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) država, članice Energetske zajednice Organizator EU4Energy

 • 13:00 - 14:00 Hotel Hills, Ilidža

  Pauza za ručak

 • 14:30 - 16:00 Hotel Hills, Ilidža

  Panel II

  Strateški pristup razvoju elektromobilnosti u privatnom i javnom sektoru sa fokusom na dekarbonizaciju transporta

 • 16:30 - 17:30 Hotel Hills, Ilidža

  Panel III

  Uspostava EU ETS modela u regiji Zapadnog Balkana Organizator EU4Energy

 • 16:00 - 17:30 Hotel Hills, Ilidža

  Side Event III

  CBAM Qreport; Priprema obavezujućih kvartalnih CBAM izvještaja za izvozno orijentisane kompanije u BiH – edukacija o načinu proračuna, izvještavanja i dostave sa praktičnim primjerima i najčešćim upitima Organizator nLogic Advisory

 • 19:00 - 23:00 Hotel Hills, Ilidža

  SVEČANI PRIJEM Britanska Amabsada (tbc)

09:30 - 10:00 Hotel Hills, Ilidža

Side Event I: Donatorski sastanak Prezentacija: MVTEO BIH/EU4Energy Organizator EU4Energy

Prezentacija: MVTEO BIH/EU4Energy Organizator EU4Energy

10:00 - 10:30 Hotel Hills, Ilidža

Side Event II: Potpisivanje MoU sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevo I Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo o uspostavi Centra za održivu energetsku tranziciju Organizator EU4Energy

Organizator EU4Energy

10:00 - 10:30 Hotel Hills, Ilidža

Registracija učesnika i učesnica, catering i kafe posluženje

Registracija učesnika i učesnica, catering i kafe posluženje

10:30 - 11:00 Hotel Hills, Ilidža

Press Corner, izjave učesnika i učesnika za predstavnike/ce medijskih kuća

11:00 - 12:00 Hotel Hills, Ilidža

Uvodna obraćanja i svečano otvaranje

- Dr. Denis Bećirović, Predsjedavajući Predsjedništva BiH - Sevlid Hurtić, Ministar, Vijeće ministara BiH - Nermin Nikšić, Premijer Federacije BiH (tbc) - Igor Stojanović, Potpredsjednik Federacije BiH - Nihad Uk, Premijer Kantona Sarajevo - Artur Lorkowski, Direktor Sekretarijata Energetske zajednice - Narine Sahakyan, UNDP v.d. Rezidentne predstavnice - Nje.e. Ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH

Sevlid Hurtić Sevlid Hurtić Minister of Human Rights and Refugees of Bosnia and Herzegovina
Igor Stojanović Igor Stojanović Vice President of Federation of Bosnia and Herzegovina
Nermin Nikšić Nermin Nikšić Prime Minister of the Federation of BiH
Nihad UK Nihad UK Prime Minister of Kanton Sarajevo
Artur Lorkowski Artur Lorkowski Director of the Energy Community Secretariat
12:00 - 13:30 Hotel Hills, Ilidža

Panel I

Uticaj primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) država, članice Energetske zajednice Organizator EU4Energy

13:00 - 14:00 Hotel Hills, Ilidža

Pauza za ručak

14:30 - 16:00 Hotel Hills, Ilidža

Panel II

Strateški pristup razvoju elektromobilnosti u privatnom i javnom sektoru sa fokusom na dekarbonizaciju transporta

16:30 - 17:30 Hotel Hills, Ilidža

Panel III

Uspostava EU ETS modela u regiji Zapadnog Balkana Organizator EU4Energy

16:00 - 17:30 Hotel Hills, Ilidža

Side Event III

CBAM Qreport; Priprema obavezujućih kvartalnih CBAM izvještaja za izvozno orijentisane kompanije u BiH – edukacija o načinu proračuna, izvještavanja i dostave sa praktičnim primjerima i najčešćim upitima Organizator nLogic Advisory

19:00 - 23:00 Hotel Hills, Ilidža

SVEČANI PRIJEM Britanska Amabsada (tbc)

09:30 - 10:00 Hotel Hills, Ilidža

Side Event I: Donatorski sastanak Prezentacija: MVTEO BIH/EU4Energy Organizator EU4Energy

Prezentacija: MVTEO BIH/EU4Energy Organizator EU4Energy

10:00 - 10:30 Hotel Hills, Ilidža

Side Event II: Potpisivanje MoU sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevo I Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo o uspostavi Centra za održivu energetsku tranziciju Organizator EU4Energy

Organizator EU4Energy

10:00 - 10:30 Hotel Hills, Ilidža

Registracija učesnika i učesnica, catering i kafe posluženje

Registracija učesnika i učesnica, catering i kafe posluženje

10:30 - 11:00 Hotel Hills, Ilidža

Press Corner, izjave učesnika i učesnika za predstavnike/ce medijskih kuća

11:00 - 12:00 Hotel Hills, Ilidža

Uvodna obraćanja i svečano otvaranje

- Dr. Denis Bećirović, Predsjedavajući Predsjedništva BiH - Sevlid Hurtić, Ministar, Vijeće ministara BiH - Nermin Nikšić, Premijer Federacije BiH (tbc) - Igor Stojanović, Potpredsjednik Federacije BiH - Nihad Uk, Premijer Kantona Sarajevo - Artur Lorkowski, Direktor Sekretarijata Energetske zajednice - Narine Sahakyan, UNDP v.d. Rezidentne predstavnice - Nje.e. Ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH

Sevlid Hurtić Sevlid Hurtić
Igor Stojanović Igor Stojanović
Nermin Nikšić Nermin Nikšić
Nihad UK Nihad UK
Artur Lorkowski Artur Lorkowski
12:00 - 13:30 Hotel Hills, Ilidža

Panel I

Uticaj primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) država, članice Energetske zajednice Organizator EU4Energy

13:00 - 14:00 Hotel Hills, Ilidža

Pauza za ručak

14:30 - 16:00 Hotel Hills, Ilidža

Panel II

Strateški pristup razvoju elektromobilnosti u privatnom i javnom sektoru sa fokusom na dekarbonizaciju transporta

16:30 - 17:30 Hotel Hills, Ilidža

Panel III

Uspostava EU ETS modela u regiji Zapadnog Balkana Organizator EU4Energy

16:00 - 17:30 Hotel Hills, Ilidža

Side Event III

CBAM Qreport; Priprema obavezujućih kvartalnih CBAM izvještaja za izvozno orijentisane kompanije u BiH – edukacija o načinu proračuna, izvještavanja i dostave sa praktičnim primjerima i najčešćim upitima Organizator nLogic Advisory

19:00 - 23:00 Hotel Hills, Ilidža

SVEČANI PRIJEM Britanska Amabsada (tbc)