SECW 2024

Sarajevska energetska i klimatska sedmica

Gradimo zajedno energetski efikasnu budućnost Bosne i Hercegovine.

23. - 27.09.2024. Sarajevo

 

Sarajevska sedmica energije i klime/Sarajevo Energy & Climate Week (SECW) okuplja ključne sudionike u oblasti energije i klime radi predstavljanja održivih politika i praksi. Događaj se fokusira na dostizanje EU ciljeva kroz istraživanja i stvarne potrebe, nudi istovremene sesije i brojne mogućnosti umrežavanja sa stručnjacima, međunarodnim organizacijama, poslovnom zajednicom i medijima.

Cilj SECW-a je podržati tranziciju ka održivom energetskom sistemu u BiH i regionu Zapadnog Balkana, podizati svijest o važnosti održive energetike i klimatskih promjena, te povezati učesnike iz različitih sektora radi razmjene znanja i inovativnih tehnologija.

 

Misija SECW-a je graditi održivu budućnost kroz dijalog, saradnju i inovativna rješenja, inspirišući razvoj održivog energetskog sektora za narednih 50 godina.

 

SECW 2024 podržavaju Privredna/Gospodarska komora FBiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

KLJUČNI GOVORNICI SECW 2023

PROGRAM SECW 2024

Dana
Sati
Minuta
Sekundi

Ponedeljak

23.09.2024. Hotel Hills

PONEDJELJAK, 23. septembar 2024. godine Hotel Hills, Ilidža

TEMA DANA: ZAJEDNO PREMA KARBONSKOJ NEUTRALNOSTI

 

 

09:30-10:00            Side Event I: Donatorski sastanak

Prezentacija: MVTEO BIH/EU4Energy Organizator EU4Energy

10:00-10:30            Registracija učesnika i učesnica, catering i kafe posluženje

10:00-10:30            Side Event II:

Potpisivanje MoU sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevo I Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo o uspostavi Centra za održivu energetsku tranziciju

Organizator EU4Energy

10:30-11:00            Press Corner, izjave učesnika i učesnika za predstavnike/ce medijskih kuća

11:00-12:00            Uvodna obraćanja i svečano otvaranje:

  • Denis Bećirović, Predsjedavajući Predsjedništva BiH
  • Sevlid Hurtić, Ministar, Vijeće ministara BiH
  • Nermin Nikšić, Premijer Federacije BiH (tbc)
  • Igor Stojanović, Potpredsjednik Federacije BiH
  • Nihad Uk, Premijer Kantona Sarajevo
  • Artur Lorkowski, Direktor Sekretarijata Energetske zajednice
  • Narine Sahakyan, UNDP v.d. Rezidentne predstavnice

Nje.e. Ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH

12:00-13:30            Panel I: Uticaj primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) država, članice Energetske zajednice

Organizator EU4Energy

13:00-14:30           Pauza za ručak

14:30:16:00            Panel II: Strateški pristup razvoju elektromobilnosti u privatnom i javnom sektoru sa fokusom na dekarbonizaciju transporta

 

16:00:17:30            Panel III: Uspostava EU ETS modela u regiji Zapadnog Balkana

Organizator EU4Energy

 

16:00:17:30            Side Event III: CBAM Qreport; Priprema obavezujućih kvartalnih CBAM izvještaja za izvozno orijentisane kompanije u BiH – edukacija o načinu proračuna, izvještavanja i dostave sa praktičnim primjerima i najčešćim upitima

Organizator nLogic Advisory

19:00                      SVEČANI PRIJEM  Britanska Amabsada (tbc)

 

Utorak

24.09.2024. Hotel Hills

 

UTORAK, 24. septembar 2024. godine Hotel Hills, Ilidža

TEMA DANA: PRAVEDNA TRANZICIJA I KRITIČNE MINERALNE SIROVINE

 

09:00-10:30            Panel IV: Kritične mineralne sirovine I održivo rudarstva u regionu Zapadnog Balkana, potencijal, prilike i izazovi

Organizator Svjetska banka

10:00-12:00            Side Event IV:

Sastanak Upravnog odbora Projekta BiH SuTRA

Organizator SEI

10:30-12:00            Panel V: Akcija zajednice za energetsku tranziciju u BiH, razvoj prosumera i energetskih zajednica

Organizator GIZ

10:30-12:00                            Side Event V:

Uspostava obaveznih rezervi nafte

Ogranizator  EU4Energy

12.00-13:00            Pauza za ručak

13.00-14:30            Panel VI: Kreiranje “Pravedne tranzicije” sa fokusom na odabrane pilot projekte i lokalne zajednice

Organizator Svjetska banka

14.30-16:00            Panel VII: Regionalne energetske strategije: ubrzanje energetske tranzicije kroz politike podrške

Organizator UNDP

14.30-16:00            Side Event VI: Neto nula i cirkularna ekonomija

16.00-17:30            Panel VIII: Zeleni hidrogen kao važan element klimatski neutralne ekonomije i energetske neovisnosti

Organizator EU4Energy

19:00                      VEČER SA AMBASADORICAMA I AMBASADORIMA

Srijeda

25.09.2024. Hotel Hills

SRIJEDA, 25. septembar 2024. godine Hotel Hills, Ilidža

TEMA DANA: OBLIKOVANJE BUDUĆNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

09:00-10:30            Panel IX: Postizanje ambicioznih ciljeva za smanjenje metana

Organizator CCAC/Global Methane Pledge

09:00-10:30            Side Event VII:

Planiranje i proizvodnja električne energije u pravo vrijeme i na pravom mjestu

10:30-12:00            Panel X: Nova pravila o organiziranju veleprodajnog tržišta električne energije sa fokusom na osnivanje berze električne energije u Bosni I Hercegovini

Organizator EU4Energy

Prezentacija NORD POOL

09:00-10:30            Side Event VIII:

Mogućnost ESG-a u energetskog tranziciji

12.00-13:00            Pauza za ručak

13:00 – 14:30          Panel XI: Priključenje i integracija OIE na elektroenergetski sistem na tržišnom modelu i korištenja resursa usluga skladištenja i balansiranja

Organizator EU4Energy

13:00 – 14:30          Side Event IX:  Dekarbonizacija lanca snabdijevanja

Organizator EU4Energy

14:30 – 16:00          Panel XII:  Finansiranje Pravedne energetske tranzicije, trendovi i izazovi

Organizator Evropska Investiciona banka

Moderator: Branko Čevriz, EIB

Uvodna prezentacija: Branko Čevriz EIB

14:30 – 16:00          Side Event X: Mobilizacija javnog i privatnog kapitala za ubrzanje energetske tranzicije

16:00 – 17:30          Panel XIII: Korporativni ugovori o otkupu električne energije (eng. PPA) od teorije do prakse u EU i na Zapadnom Balkanu

Organizator: Energetska zajednica

16:00 – 17:30          Side Event XI:

Digitalizacija I transformacijska tehnologija: pokretanje energetske tranzicije

Četvrtak

26.09.2024. Energoinvest

ČETVRTAK, 26. septembar 2024. godine  Energoinvest, zgrada sjedišta / Vlade FBiH

DAN POSVEĆEN EMERIKU BLUMU

 

09:30-11:00            Panel XIV: Efikasne prenosne i distributivne mreže kao okosnica zelene tranzicije

11:00-12:30            Panel XV: Važnost efikasne upotrebe meteorologije u energetskoj tranziciji   Uvodna prezentacija: Federalni hidrometeorološki zavod

12.00-13:00            Pauza za ručak

13:30-15:00            Panel XVI: Regionalni panel o projektima energetskog interesa zajednice (PECI) i projektima od zajedničkog interesa (PMI),

Uvodna prezentacija: Davor Bajs, Sekretarijat Energetske zajednice

15:00-16:30            Panel XVII: Klimatske akcije i održivo korištenje biomase u energetske svrhe

16:30 – 18:00         Panel XVIII: Izgradnja i izazovi priključenja solarnih elektrana na elektroenergetku mrežu / upravljanje i balansiranje

Petak

27.09.2024. Privredna/Gospodarska komora FBiH

PETAK, 27. septembar 2024. godine Privreda/Gospodarska komora FBiH

TEMA DANA: OBLIKOVANJE ENERGETSKE SIGURNOSTI I NEZAVISNOSTI

 

9:00 – 10:30           Panel XVIX:  Energetska efikasnost na prvom mjestu

Moderator: UNDP

9:00 – 10:30           Side Event XII:

 

 

Ekonomski fakultet

Mašinski fakultet

 

10:30 – 12:00         Panel XX: Dekarbonizacija sektora grijanja i hlađenja s ciljem poboljšavanja kvaliteta zraka

10:30 – 12:00         Side Event XIII:

 

Zeleno certificiranje

Organizator: CEEO

12.00-13:00            Pauza za ručak

 

13:00 – 14:00         Panel XXI: Elektrifikacija u energetskoj tranziciji i toplotne pumpe

 

14:00h                    Konferencija za novinare i zatvaranje SECW-a

O SECW

SECW 2023 u brojkama

UČESNICI
0 +
SPONZORI
0
PANELISTI
0
PARTNERI
0
MODERATORI
0
IZLAGAČI
0
VIP
0
MEDIJSKI PARTNERI
0

FOTO GALERIJA

SPONZORI I PARTNERI SECW 2023

Iskrenu zahvalnost upućujemo partnerima i sponzorima prvog izdanja Sarajevske energetske i klimatske sedmice na neprocjenjivoj pomoći i podršci tokom organizacije.

ORGANIZATOR

POKROVITELJI

ZEMLJE PARTNERI

MEDIJSKI POKROVITELJI

TEHNIČKI ORGANIZATOR

Želite biti POKROVITELJ, SPONZOR, UČESNIK, IZLAGAČ, PANELIST, MEDIJSKI PARTNER?

Svoj interes možete iskazati putem maila info@secw.ba ili klikom na dugme ispod.

POGLEDAJTE AFTERMOVIE SECW 2023

SECW 2023 - ZAJEDNO GRADIMO ENERGIJSKU EFIKASNU I OBNOVLJIVU BUDUĆNOST!