• 09:00 - 12:00 Hotel Hills Ilidža, Sarajevo/sala Panorama

  Procjena spremnosti Bosne i Hercegovine za unapređenje sektora obnovljivih izvora energije (RRA), finalni događaj u organizaciji Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije (IRENA)

  Procjena spremnosti BiH za unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije

 • 12:00 - 13:00 Hotel Hills Ilidža, Sarajevo/sala Panorama

  Ručak

 • 13:00 - 13:30 Hotel Hills Ilidža, Sarajevo/sala Panorama

  RADIONICA – PRAVEDNA TRANZICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

  Registracija i kafa dobrodošlice

 • 13:30 - 14:00 Hotel Hills Ilidža, Sarajevo/sala Panorama

  Uvodno obraćanje

  - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine; - Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

 • 14:00 - 14:30 Hotel Hills Ilidža, Sarajevo/sala Panorama

  Uvod

  - Europska komisija; - Sekretarijat za incijativu za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i Ukrajini

 • 14:30 - 16:00 Hotel Hills Ilidža, Sarajevo/sala Panorama

  Panel diskusija I – Pregled najnovijih postignuća u vezi sa pravednom tranzicijom energetskog sektora Bosne i Hercegovine

  Moderator: RESET Prezentacije: - Plan pravedne tranzicije, Svjetska banka; Panelisti: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine; JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo; RMU Banovići d.d. Banovići; MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje; Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije; Gradonačelnik opštine Ugljevik; Svjetska banka

 • 19:00 - 20:00 Sarajevska Vijećnica

  SVEČANI PRIJEM ZA VIP U VIJEĆNICI