AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE ZEMLJA PARTNER SRAJEVSKE ENERGETSKE I KLIMATSKE SEDMICE

Ambasada Kraljivne Norveške i NBBA asocijacija pružile podršku u organizaciji petodnevnog međunarodnog događaja Sarajevske energetske i klimatske sedmice, koja će se održati u periodu od 25. do 29. septembra 2023. godine.

Na incijativu Ambasadora, Olava Reinertsena, 2020. godine osnovana je NBBA asocijacija, s ciljem unapređenje poslovne saradnje između Norveške i BiH. NBBA povezuje donosioce odluka iz BiH i Norveške, skreće im pažnju i diskutuje o pitanjima koja se mogu pojaviti među njenim članovima. Predstavnike kompanija aktivnih na ova dva tržišta podstiče da uspostave bliže kontakte i razvijaju poslovanje na obostranu korist prijateljskih zemalja. Više informacija o asocijaciji putem linka: http://ww.nbba.no/.