Podrška Vijeća stranih investitora (FIC) Međunarodnoj Sarajevskoj energetskoj i klimatskoj sedmici

Foreign Investors Council – FIC / Vijeće stranih investitora BiH je najznačajnija, nezavisna, poslovna asocijacija osnovana 2006. godine koja predstavlja interese investitora prisutnih u Bosni i Hercegovini, te okuplja 70 najvećih domaćih i stranih kompanija koje su do sada investirale u BiH više od 9 milijardi KM, te zapošljavaju više od 20.000 bh. građana. Članice FIC-a dolaze iz različitih sektora: prerađivačka industrija, rudarstvo, građevinarstvo, energija, trgovina, informacione tehnologije, pravne i finansijske usluge, telekomunikacije, proizvodnja hrane i pića, i mnogi drugi.

Kroz njihovu misiju zagovaraju unapređenje investicione klime i sveukupnog poslovnog okruženja u BiH, za opću dobrobit budućeg ekonomskog razvoja. FIC afirmiše dobre prakse stranih kompanija te, u okviru toga, nudi rješenja vlastima u BiH kako bi se prevazišle prepreke na koje investitori nailaze u svom poslovanju. Kroz svoje usluge FIC pruža praktičnu podršku svim investitorima u nastojanju da poboljša status stranih ali i domaćih investitora, i da što više približi svjetske ekonomske trendove bh poslovnoj zajednici.

FIC je asocijacija koja djeluje kao jedinstven glas investitora prisutnih u Bosni i Hercegovini, sa ciljem da unaprijedi komunikaciju i suradnju između poslovne zajednice i vlasti u BiH, kako bi se nadvladale barijere u poslovanju. Jedan od njihovih suštinskih ciljeva jeste da zajedno sa predstavnicima vlasti definiraju konkretne provodljive mjere za uspostavljanje normativnog i institucionalnog okvira koji će kreirati optimalni investicioni ambijent, u kojem se omogućava transparentno poslovanje i dodatno investiranje koje će osigurati snažan rast ekonomije i bolji standard građana BiH.

Pored rješavanja specifičnih problema, isto tako, članice imaju mogućnost da kroz FIC zagovaraju promjene u poslovnom okruženju kroz učestvovanje u izmjenama zakona i drugih pravnih propisa. Jedan od benefita članstva u FIC-u, jeste i mogućnost besplatnog učešća na stručnim edukacijama i seminarima koje realizujemo sa relevantnim institucijama i našim međunarodnim i domaćim partnerima, zatim pružanje ključnih informacija i praktičnih savjeta, kao i usluge poslovnog povezivanja sa drugim kompanijama, institucijama i potencijalnim donatorima. Također, članicama stoje na raspolaganju za bilo koji vid podrške lobiranja, zagovaranja i zaštite njihovih interesa kroz omogućavanje direktnog dijaloga i komunikacije sa donosiocima odluka, predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti.

SECW 2024

SARAJEVO ENERGY AND CLIMATE WEEK 2024 – SEPTEMBER 23-27. 2024

SUBSCRIBE FOR LATEST UPDATES

Enter your email address to receive the latest updates & news from SECW. Also our subscribers are the first one to receive early-bird ticket offers.