POTPREDSJEDNIK IGOR STOJANOVIĆ PRUŽIO PODRŠKU U ORGANIZACIJI SARAJEVSKE ENERGETSKE I KLIMATSKE SEDMICE 2023 -SECW 2023-

U organizaciji Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i partnera, od 25. do 29. septembra 2023. godine održat će se Sarajevska energetska i klimatska sedmica SECW 2023. Pomenuti događaj među prvim podržao je i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović.

Potpredsjednik je tokom razgovara sa organizatorima događaja naglasio da je Nova Vlada FBiH uputila prema Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine set energetskih zakona koji u fokus stavljaju obnovljive izvore energije, čime iskazuje svoju spremnost ka dekarbonizaciji u energetskom sektoru. Neophodno je još mnogo drugih teških odluka donijeti s ciljem potpune dekarbonizacije energetskog sektora do 2050. godine. Također, Sarajevo je svijetli primjer toga. Od 2022 godine, Sarajevo učestvuje u novom EU programu sa ciljem transformacije Grada u pametan i klimatski neutralan grad od 2030. godine.

„Snažno podržavam sve aktivnosti koje poduzima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, druge nadležne institucije i nivoi vlasti, kao i nevladin sektor povodom dekrabonizacije, te će sve ove i slične aktivnosti imati moju podršku u skladu sa nadležnostima i mogućnostima funkcije koju obavljam“, navodi potpredsjednik FBiH Igor Stojanović.